Lists of students recommended for admission Print
See the original article  Присутні:
  1. Ніколаєва Н.Г. – завідувач кафедри загальноосвітніх дисциплін, доцент, кандидат філологічних наук;
  2. Лисянська Т.М. – завідуюча відділом другої вищої освіти, професор, кандидат педагогічних наук;
  3. Столяр Л.А. – старший викладач кафедри загальноосвітніх дисциплін;
  4. Хара О.М. – викладач кафедри загальноосвітніх дисциплін;
  5. Антонюк Л.А. – старший методист Інституту дистанційного навчання;
  6. Жабєєв Г.В. – викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання;
  7. Глазунова О.А. – викладач кафедри загальноосвітніх дисциплін;
  8. Бронетко В.О. – завідувач лабораторії електронного навчання;
  9. Карпенко О.С. – методист навчально-підготовчого відділення денної та вечірньої форми навчання;
  10. Животенко З.В. – методист навчально-підготовчого відділення заочної форми навчання;

Порядок денний:

1. Рекомендація до зарахування на перший курс денної і заочної форм навчання слухачів навчально-підготовчого відділення Інституту дистанційного навчання у 2008 році.

2. Організація прийому документів і оформлення контрактів із слухачами, рекомендованих до зарахування.

3. Різне.
 

ВИСТУПИЛИ:

Медведчук Н.О. доповіла, що всі особи, які були допущені до складання останнього модуля випускних тестувань, не мають заборгованості перед Університетом в оплаті за весь період навчання.

Бронетко В.О. зазначив, що всі протоколи відповідей слухачів підписані слухачами, претензій до форми і процедури проведення тестувань у слухачів немає.

УХВАЛИЛИ:

відповідно до п.11 Правил прийому до НПУ імені М.П. Драгоманова у 2008 р., Положення про дистанційне навчання (затвердженого на засіданні Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, протокол №81 від 26 лютого 2004 року) та рішення Приймальної комісії про виділення місць, що фінансуються з держбюджету, для слухачів навчально-підготовчого відділу Інституту дистанційного навчання (протокол №17 засідання Приймальної комісії від 12 вересня 2007р.):

Для перегляду списків натисніть >>>>>