Форум „Артеківські діалоги”, 2008 Друк

 
18-21 вересня 2008 року в Міжнародному дитячому центрі  „Артек” (Крим, Україна) проходив Щорічний освітній Форум „Артеківські діалоги”, 2008.
Ключова тематика   Форуму: „Рівний доступ до якісної освіти  - виклик третього тисячоліття”. 

  

Метою проведення Форуму є: Створення системи періодичної(щорічної) комунікації представників українських та іноземних державних та неурядових освітніх інституцій, освітян з різних країн світу з метою аналізу сучасних світових та національних тенденцій розвитку освітніх та виховних практик і технологій, вироблення рекомендацій щодо механізму формування ефективного національного та світового освітнього простору.
В Форумі прийняли участь:

  • голова наглядової ради Фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко,
  • ректор НПУ імені М.П.Драгоманова академік В.П.Андрущенко,
  • Президент Академії педагогічних наук України В.Г.Кремень,
  • Генеральний директор Міжнародного дитячого центру «Артек» Б.В.Новожилов,
  • директора академічних науково-дослідних інститутів академіки  І.А.Зязюн, С.Д.Максименко, І.Д.Бех,
  • академік-секретар АПН України Н.Г.Нічкало,
  • керівники провідних вищих та середніх навчальних закладів, автори оригінальних навчальних  та виховних методик; 
  • лідери громадських організацій та професійних об»єднань, міжнародних та національних освітніх проектів, видатні особистості у сфері гуманістичного розвитку людини; 
  • співробітники міністерств освіти  та молоді, парламентарі, які займаються проблемами розвитку національних систем освіти та  виховання  молоді; 
  • керівники(заступники) українських та іноземних компаній, які зорієнтовані на реалізацію соціальних програм у сфері освіти чи виховання, соціально відповідальний бізнес.

За матеріалами Кримського гуманітарного факультету при НПУ ім.М.П.Драгоманова  http://www.kgf.npu.edu.ua/