spacer.png, 0 kB
Українська локалізаціяEnglish
English French German Italian Polish Russian Spanish Ukrainian

spacer.png, 0 kB
Друковані праці Друк e-mail


 1. Глазунова О.А. Лексемы, актуализирующие понятие “запах” (на материале английского и русского языков) (подано до друку) (0,6 др. арк.)

 2. Глазунова О.А. Типы актуализации семантики запаха (на материале русского языка) // Система і структура східнослов’янських мов: Зб. наук. праць. – К.: Знання України, 2006. – С.85 (0,3 др. арк.)

 3. Жабєєв Г.В., Кудін П.А., Свистун Ю.А. Навчально-методичний комплекс “Фізика” для мережевого навчання // Проблеми сучасного підручника (Видання АПН України) – подано до друку (Видання планується в грудні 2006 р.) (0,8 др. арк.)

 4. Медведчук Н.О. До проблеми визначення місця епістолярного стилю в ситемі функціональних стилів (подано до друку) (0,3 др. арк.)

 5. Медведчук Н.О. Фактор адресата у жанрі щоденника (на матеріалі “Щоденника 1941-1956 рр.” О.П. Довженка) (подано до друку до збірника Національного університету імені Т.Шевченка) (0,3 др. арк.)

 6. Медведчук Н.О. Експресивна лексика у “Щоденнику” О.П. Довженка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп.редактор А.П. Грищенко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006ю – Випуск 2. – С. 269-274. (0,4 др. арк.)

 7. Ніколаєва Н. Г. Морфолого-синтаксична реалізація і варіанти мінімальних структурних типів речень з тривалентними предикатами мовлення української мови // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – Випуск 2. – С. 162-171. (0,4 др. арк.)

 8. Ніколаєва Н.Г. Впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес (здано до друку) (0,4 др. арк.)

 9. Ніколаєва Н.Г., Прокопенко І.М. Українська мова та сучасні інформаційно-комунікаційні технології // Освіта. – № 20-21. – 34-31 травня. – 2006. – С. 2. (0,2 др. арк.)

 10. Прокопенко І.М. Проблеми розмежування понять синсемантичності та багатозначності дієслівних лексем // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – С. 138-142. (0,4 др. арк.)

 11. Прокопенко І.М. Специфіка вияву дієслівного дейксису // Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – С. 171-179. (0,6 др. арк.)

 12. Столяр Л.А., Мегалінська Г.П. Нові аспекти у вивченні пряно-ароматичних рослин // Наукові та методичні основи викладання біологічних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах України. – Збірник та доповіді науково-практичних конференцій. – Київ. - 26-27 жовтня. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – С. 45-48. (0,1 др. арк.)

 13. Хара О.М. Виникнення та сучасні умови функціонування дистанційної освіти // Шлях освіти. – 2006. – № 3. С. 15-18. (0,4 др. арк.)

Загальний обсяг публікацій викладачів кафедри загальноосвітніх дисциплін за 2006 рік – 4,6 друкованих аркушів

 

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інститут гуманітарно-технічної освіти :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та управління :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB